DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o titular do dominio encajagestion.es é:

Encaja Gestión de Recursos Gráficos SL
B94083128
Rúa do Bardo, 1
36003 Pontevedra

PROTECCIÓN DE DATOS

Encaja Gestión de Recursos Gráficos SL, como responsable do ficheiro, con domicilio social en Rúa do Bardo, 1 – 36003 Pontevedra, en cumprimento do disposto por Lei Orgánica 15/99 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e da Lei de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico ( LSSI-CE 34/2002), infórmalle que a súa dirección de correo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite, serán obxecto de tratamento automatizado no noso ficheiro, coa finalidade de remitir publicidade e información comercial propia de Encaja Gestión de Recursos Gráficos SL, e para a xestión interna dos contactos comerciais que solicitan información ou con aqueles cos que se mantén unha relación comercial. As respostas sobre os datos persoais que lles podamos solicitar son voluntarias. O afectado comprométese á veracidade dos datos que fornece. Vd. poderá en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD. 15/1999).